…
 • Date
  28.02.2017

 • Event start
  16:00

 • Admission
  Free

 • Location
  The Gallery

TEK10 i 2017: Skjerpede energikrav og konsekvenser for næringsbygg og solenergi

TEK10 erstattes av nye krav i 2017. Vi ser nærmere på hva som ligger i de skjerpede kravene og hvilke konsekvenser dette får for næringsbygg generelt og for solenergibransjen spesielt.

CleanTuesday er en uformell afterwork med laveskuldre, korte faglige innlegg og påfølgende mingling. OREEC og Solenergiklyngen er arrangører.


PROGRAM

16.00 (presis) OREEC og Solenergiklyngen ønsker velkommen

16.10 Sintef Byggforsk v. Åse Lekand Sørensen, om hva som ligger i den nye TEK-oppdateringen.

16.25 Grønn Byggallianse v. Katharina Th. Bramslev(TBC), om hva dette betyr for byggenæringen 

16.40 Norwegian Green BuildingCouncil v. Kjersti Foldvikom hvordan utviklingen ser ut for både BREEAM og for solenergi 

16.50 FUSen v/Thor-Christian Tuv Om konsekvenser av TEK17 for solnæringen 

17.00 Enkel servering og mingling

19.00 Avslutning


Arrangementet er gratis å delta på. Velkommen!